Klimaentreprenør

jord-betonarbejde-slider001
jord-betonarbejde-slider002
jord-betonarbejde-slider003
previous arrow
next arrow

Stormflods­sikring og kystsikring i Kerteminde, Seden, Odense, Svendborg og på resten af Fyn

Vejret ændrer sig ofte, og i de seneste år er det blevet mere ekstremt. Vejrforandringerne har givet anledning til problemer med oversvømmelser. Årsagen kan være havet, der løber over sine breder, efter et voldsomt skybrud. Vi ser dog også ofte, at vores kloakker ikke kan klare den enorme mængde vand efter en stormflod.

Hos Torneløkke er vi eksperter i kystsikring og stormflodssikring. Vores uddannede klimaentreprenører kan hjælpe dig med at sikre din bolig.

Skybruds­sikring og stormflods­sikring af huset – føl dig tryg under voldsomme regnskyl

Mange husejere, særligt de med en kælder, kender til følelsen af nervøsitet ved stormflod og skybrud. Grundet en stor stigning i antallet af skybrud oplever vi, at kloakkerne har svært ved at følge med. Det giver oversvømmelser, der kan føre til alvorlige skader på dit hus – særligt din kælder.

Det er en god idé at få lavet et skybrudstjek på din bolig. Ud fra Miljøministeriets oversvømmelseskort og en grundig undersøgelse af din grund, kan vi lave en rapport, der kan omdannes til en handlingsplan.

FAQ: ofte stillede spørgsmål

» Hvad er kystsikring?

Kystsikring består af tilpasningsløsninger, der skal forhindre oversvømmelser og erosion af de danske kyster. Det vil sige, at det er til både for at beskytte dig og det omgivende land. Hvordan man vælger at kystsikre, afhænger af den aktuelle situation.

 

» Hvilke typer kystsikring findes der?

Der findes en del forskellige former for kystsikringer. Herunder finder du en liste, hvor der kort beskrives, hvordan en sikring fungerer:

\

Skråningsbeskyttelse: beskytter mod nedbrydningen af klitter og skrænter. De er for det meste lavet i sten og beton.

\

Sandfodring: der tilføjes løbende ekstra sand til en kyst for at kompensere for tab af sediment.

\

Diger: kysten sikres fra højvande via diger af jord med høj vandtæthed.

\

Fiskerev: dæmper bølgerne inden mødet med kysten. De er med til at beskytte og øge biodiversiteten i aktuelle områder.

\

Høfder: konstruktioner af sten. Høfder beskytter mod erosion ved at indfange sand og dermed reducere tilbagerykning af kysten.

\

Bølgebrydere: tvinger bølger til at bryde længere ude. Det beskytter kysten mod erosion og tilbagerykning. Bølgebrydere kombineres ofte med sandfodring for det bedste resultat.

» Hvordan laver man kystsikring?

Der findes både aktiv og passiv kystsikring. Hvis man vælger aktiv kystsikring, vil det sige, at der løbende udføres beskyttende aktiviteter. Det kan f.eks. være kystfodring. Ved passiv kystsikring opfører man konstruktioner eller anlæg, der herefter blot skal vedligeholdes.

Kystbeskyttelse – der findes forskellige regler fra område til område

Der er regler for kystsikring. Det kræver en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven, der har til formål at beskytte mennesker og ejendom fra oversvømmelser samt undgå yderligere nedbrydning af have, fjorde og søer.

Som privat kan du anmode kommunen om at få afklaret, om der er behov for kystsikring i dit område. Kommunen vil herefter bede om en udtalelse fra miljøministeren. Afgørelsen træffes med udgangspunkt i det individuelle tilfælde – og med kystbeskyttelsesloven in mente.

Vil du høre mere om stormflods­sikring og kystsikring i Kerteminde, Seden, Odense, Svendborg og på resten af Fyn?

Vil du gerne høre mere, om hvilke former for kyst- og stormflodssikringer vi tilbyder? Så er du velkommen til at give os et kald på tlf. 62 54 18 11. Du er også meget velkommen til at sende en mail eller en besked gennem formularen på siden her. Vi vender tilbage med svar hurtigst muligt.

Råhusentrepriser
Byggemodning
>
Støbning af fundament
Bortkørsel af jord

Få et møde med os...helt gratis!
62 54 18 11
Vi vil også gerne kontakte dig