Klimaentreprenør

jord-betonarbejde-slider001
jord-betonarbejde-slider002
jord-betonarbejde-slider003
previous arrow
next arrow

Klima­entreprenør til kystsikring, skybruds­sikring, regnvandsbed m.m. på Fyn

I Danmark ændrer vejret sig hele tiden. Vi oplever, at vejret er blevet mere ekstremt end tidligere. Disse vejrforandringer giver anledning til nye uforudsete problemer.

Disse problemer kan være alt fra havet, der oversvømmer beboelsesområder til skybrud, hvor kloakkerne ikke kan klare de store mængder af vand, der kommer på meget kort tid.

Klima­entreprenør for private og erhverv

Hos Torneløkke i Svendborg har vi uddannede klimaentreprenører, der hjælper med klimatilpasningsløsninger på hele Fyn. Vores erfarne og professionelle medarbejdere kan bl.a. hjælpe med kystsikring, skybrudssikring, regnvandsbede og mange andre former for klimatilpasningsløsninger.

Du skal være opmærksom på, at en del af klimatilpasningsløsningerne kræver en tilladelse fra kommunen. Efter din ansøgning vil kommunen tage stilling til en eventuel tilladelse ud fra en vurdering af omstændighederne, din grund og de gældende love og regler, der er i kommunen.

Kystbeskyttelse og kystsikring fra entreprenør på Fyn

Hos Torneløkke er vi specialister inden for kystsikring og kystbeskyttelse. Med vores mange års erfaring har vi gennem tiden udført mange forskellige projekter inden for dette område.

Vi har viden og kompetencerne til at løfte opgaven med fokus på et sikkert og optimalt resultat.

Lige meget om der er tale om store eller små kystsikringsopgaver, har vi mandskabet til det. Vi kan varetage opgaver i forbindelse med bl.a.:

\

Skråningsbeskyttelse

\

Sandfodring

\

Diger

\

Fiskerev

\

Etablering af høfder

\

Etablering af bølgebrydere

Er der noget, du er i tvivl om, angående kystsikring og kystbeskyttelse, rådgiver og vejleder vi altid vores kunder gennem hele processen.

Vi lægger stor vægt på sparring, så vi sammen opnår et tilfredsstillende resultat.
Der har de sidste år bl.a. været særligt meget snak om kystsikring ved Stige i Odense grundet de store problemer med oversvømmelser. Vi hjælper naturligvis gerne med kystsikring i Stige, og vi dækker også hele resten af Fyn samt Langeland.

Etablering af skybrudssikring

Med en klimaentreprenør får du hjælp til den rette klimatilpasningsløsning, der beskytter din ejendom på bedste vis. Din ejendom kan f.eks. få en skybrudssikring, så du undgår problemer i tilfælde af et skybrud.

Vi har de senere år set en markant stigning af skybrud som har ført til oversvømmede kloakker, og vi ser det både i København, Odense og mange andre byer rund omkring i landet. Derfor er kommunerne også blevet endnu mere bevidste om at få udført effektiv skybrudssikring i de berørte områder. Vi har dygtige klimaentreprenører med stor ekspertise indenfor netop skybrudssikring, og kommer gerne ud til en uforpligtende gennemgang.

Vi kan også hjælpe med regnvandsbed og LAR anlæg

LAR står for Lokal Afledning af Regnvand eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Det vil sige, at du med et LAR-anlæg håndterer regnvand så tæt på dens kilde som overhovedet muligt.

Der findes en bred vifte af både regnvandsbede og LAR-løsninger. Derfor vil der altid være en attraktiv løsning, som passer til dig og din konkrete situation. Et LAR-anlæg kan være meget andet end opbygning af et regnvandsbed. Det kan for eksempel være:

\

Faskiner med sten, regnbede, græsplæner eller grøfter, som sørger for nedsivning af vandet.

\

Grønne tage, hvor der sker en fordampning. Dette tiltag anvendes også til at forsinke og akkumulere vand ved eksempelvis et skybrud.

\

Depoter til opsamling af regnvand, der anvendes lokalt til toiletskyl, bilvask m.m. Ved at benytte regnvand til toiletskyl spares typisk mellem 4-8 liter drikkeklart vand, som bogstaveligt talt skylles direkte ud i toilettet.

Kontakt en lokal klima­entreprenør på Fyn om effektive klimatilpasnings­løsninger

Hos Torneløkke er vi eksperter inden for diverse klimatilpasningsløsninger herunder bl.a. kystsikrings- og kystbeskyttelsesopgaver samt LAR-anlæg.

Hvis du har spørgsmål eller ønsker en uforpligtende snak om dit projekt, er du velkommen til at sende os en mail eller ringe på tlf. 62 54 18 11.

Hvis du har brug for hjælp til andre opgaver såsom jord- og betonarbejde, in-situ støbning, træfældning og beskæring af træer, trapper og støttemure m.m. fra en professionel anlægsvirksomhed, er du ligeledes velkommen til at kontakte os.

Vores klimaentreprenører udfører opgaver på Fyn og omegn. Vi kommer gerne til Odense, Stige, Svendborg, Sydfyn, Ringe, Langeland, Faaborg Midtfyn, Glamsbjerg og Assens.

Råhusentrepriser
Byggemodning
>
Støbning af fundament
Bortkørsel af jord

Få et møde med os...helt gratis!
62 54 18 11
Vi vil også gerne kontakte dig