Klimaentreprenør

jord-betonarbejde-slider001
jord-betonarbejde-slider002
jord-betonarbejde-slider003
previous arrow
next arrow

Regnvands­anlæg på Fyn – Opsamling og genbrug regnvand til toiletskyl, vaskemaskine, havevanding mm.

Det regner meget i Danmark – rigtig meget endda. Men alt det regnvand behøver ikke gå til spilde. Ikke alt i husholdningen behøver vand, der har været en tur forbi et rensningsanlæg.

Når du opsamler regnvand til et regnvandsanlæg, kan du spare både vand og penge. Ved regnvandsopsamling til f.eks. toiletskyl, mindsker du det forbrug af vand du køber gennem vandværket. Det er godt for både dig og miljøet – en ægte bæredygtig udvikling.
Lad Torneløkke hjælpe dig med et regnvandsanlæg i Odense, Svendborg, på Langeland og resten af Fyn.

Genanvendelse af regnvand til toiletskyl mm. – mindre kalk er ingen skade til

Du kan anvende regnvand til flere formål. Der er mange ting i dit hjem, der ikke behøver vand fra et rensningsanlæg: toiletskyl, tøjvask, havevanding etc.

Der er ingen kalk i regnvand, og det betyder mindre rengøring, kalkstriber og i det store hele et sundt planteliv ved havevanding. Med mindre kalk skal der bruges mindre rengøringsmiddel og sæbe; mange sæber og rengøringsmidler indeholder ætsende, miljøfarlige, sundhedsskadelige og lokalirriterende midler.

Når du tilslutter f.eks. et regnvandsanlæg til din bolig, er det vigtigt, at du overholder krav til vandinstallationer beskrevet i bygningsreglementet. Derfor må denne form for tilslutning også kun foretages af en autoriseret kloakmester. Det er her vi kommer ind i billedet.

Mens der ikke som sådan findes nogle regler for, hvad regnvand må og ikke må bruges til, anbefaler vi ikke at bruge det til hygiejniske formål såsom at tage bad i og lignende.

Regnvands­opsamling – effektiv opsamling af regnvand fra nedløbsrør m.m.

Der er flere måder at opsamle regnvand på. De samler dog alle vandet fra tagflader, hvorfor du også skal være opmærksom på, hvad disse overflader består af. Du kan f.eks. opsamle regnvand ved:

\

Regnvandstønde tilsluttet dit nedløbsrør

\

Regnvandstank placeret over jorden

\

Regnvandsanlæg med nedgravet tank

Det er forskelligt, hvor meget de forskellige løsninger kan opsamle af vand. Vi kan sammen vurdere, hvad der giver bedst mening for dig.

Hvad koster et regnvands­anlæg?

Prisen på et regnvandsanlæg afhænger af størrelsen på tønden/tanken, og hvilket udstyr du vælger at tilføje. Men et regnvandssystem er en god investering, der vil vise sig som en mindskning af forbruget fra de offentlige vandværker.

Regnvands­anlæg i Odense, Svendborg, Langeland og hele Fyn – kontakt os om genbrug af regnvand i dag

Hvis du er nysgerrig på, hvad genbrug af regnvand kan gøre for din husstand, kan du give os et kald på tlf. 62 54 18 11. Du har også mulighed for at skrive os en mail eller sende en besked via formularen på siden her. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Råhusentrepriser
Byggemodning
>
Støbning af fundament
Bortkørsel af jord

Få et møde med os...helt gratis!
62 54 18 11
Vi vil også gerne kontakte dig