KLOAK & ENTREPRENØR

Vi udføre alle former for jord, kloak, beton og belægningsarbejder

 

 

 1. Separering af regn og spildevand
 2. Omfangsdræn og efterisolering af kælder
 3. Genbrug af regnvand i hus og have
 4. Klimatilpasning og stormflodssikring
 5. Spildevandsrensning i det åbne land
 6. Højvandslukker og rottespærremontør
 7. Certificeret TV-inspektion
 8. Opgravningsfri punktrenovering 
 9. Renovering og nyanlæg
 10. Alle former for gravearbejde
 11. Betonfundamenter og terrændæk
 12. Oprensning af søer og vandløb
 13. LAR-anlæg
 14. Spuling og slamsugning

Få et møde med os
... helt gratis!

6254 1811

Vi vil også gerne
kontakte dig ...

Torneløkke Kloak & Entreprenør

Referencer

 


Renovering og nyanlæg

Betonarbejde Fundamenter og terrændæk

Omfangsdræn og kælderisolering

Klimatilpasning

Spildevandsrensning i det åbne land

Få et møde med os
... helt gratis!

6254 1811

Vi vil også gerne
kontakte dig ...

Vintertjeneste

Alle former for vinterbekæmpelse.

Private, Erhvervs og offentlige arealer.SmilTorneløkke

Fra idé til virkelighed

Torneløkke Anlægsgartner & Servicefirma ApS
Sundbrovej 39, Tåsinge, 5700 Svendborg, telefon 6254 1811

Hvis der opstår uoverensstemmelser i forbindelse med arbejde, udført af os, kan du som privatkunde klage til:
Byggeriets Ankenævn, Nørre Voldgade 106, 1358 København K
www.byggerietsankenaevn.dk, info@byggerietsankenaevn.dk